Waar heeft U zin in ?

Fietsen en Wandelen in het prinsheerlijke Merodegebied

Mie Maan ligt middenin het provinciedomein Hertberg. De Hertberg is een gekend wandel-en fietsgebied. De Hertberg toont een afwisseling van lage ijzerzandsteenheuvels en duinachtige zandgronden. Naaldhout, beuk, ruwe berk, winter-en zomereik zijn de meest voorkomende bomen. De kruidlaag is hier nog het mooist ontwikkeld met dalkruid, meiklokje en witte klaverzuring. Blauwe bosbes vinden wij op vele plaatsen. Langs bosranden en op lichte plekken is de kruidlaag nog bloemrijker met havikskruid, guldenroede en hengel.Meer informatie op www.demerodeonline.be.

Op enkele kapvlakten steeks massaal de struikheide de kop op, langs vochtige paden soms begeleid door dopheide, tormentil, blauwe knoop en schitterende klokjesgentiaan. In het gebied komen ook enkele relicten van oude vennen en vijvers voor, de Witput, de Kwacht en de Rode Vis.

Fietsers, wandelaars en ruiters kunnen door de bossen van Westerlo, via de Averbodebossen, tot in Tessenderlo, langs de GR5 route (route door gans Europa) aangeduid met rood/witte rechthoekjes op de bomen.  Momenteel start men met de eerste fase van een wandelknooppuntennet.  Meer informatie op www.hertberg.be. Mie Maan is gelegen op het wandelknooppunt 26- 31-32-25. Er bestaan plannen voor een speelbos, een hondenweide en 3 lussen van ruiterspaden.

Mie Maan ligt op het fietsknooppunt : 86 94 17 88. Alle fietsknooppuntkaarten van de Provincie Antwerpen (inclusief Hageland en Limburg ) zijn hier verkrijgbaar. 

Wij zijn een info-vriendelijke horeca (alle toeristische informatie van de streek is bij ons verkrijgbaar).

Mie Maan is gelegen tussen 2 wondermooie Norbertijnenabdijen. Het klooster van Zeveslote" ongetwijfeld de abdij van Averbode, beschreven in "Kobeke" van Ernest Claes en "Wevelingen" (abdij van Tongerlo), beschreven in "De verlossing" van Willem Elsschot.

Het Helschot, inspiratiebron voor de beroemde schrijver Willem Elsschot, ontleende zijn schrijverspseudoniem aan dit moeilijk toegankelijke gebied. Een groot deel van het jaar is het hier nat tot zeer nat en beperken de wandelwegen zich tot enkele paden. Het Helschot ligt achter Mie Maan (Elsschot). Je kan door het Helschot naar Laakdal over het bruggetje van de Rode Laak.

Ook motorrijders vinden het heerlijk rijden op de kleine asfaltwegen.